mardi 19 octobre 2010

Thủ Tướng Đào Minh Quân, Đọc Diễn Văn tại Thư Viện Nixon Nam Cali


Mời quí vị xem đoạn phim Thủ Tướng CPQGVNLT được Hoa Kỳ mời đọc tham luận tại Thư Viện Nixon ngày 15/10/2010, một ngày lịch sữ trọng đại qua YouTube. Bấm nút dưới đây!

Aucun commentaire: